top of page

4 saker att tänka på när du ska köpa en hemsida

Uppdaterat: 17 jan.

Att skapa en hemsida är en viktig investering för alla företagare som vill etablera en online-närvaro. En hemsida fungerar som en digital skylt och kan vara avgörande för att locka till sig potentiella kunder. Här är några saker att tänka på när man bestämmer sig för att skapa en hemsida för sitt företag

“ En hemsida fungerar som en digital skylt och kan vara avgörande för att locka till sig potentiella kunder”

1. Syfte och mål

Det är viktigt att definiera syftet och målet med hemsidan. Ska det vara en informationshemsida eller en e-handelsplattform? Vilken målgrupp ska hemsidan rikta sig till? Att ha en klar vision om vad man vill uppnå med hemsidan är viktigt för att kunna skapa en strukturerad och effektiv hemsida.

Läs mer

Att skaffa en hemsida för sitt företag är ett viktigt steg för att öka sin synlighet och nå ut till fler potentiella kunder. Men för att hemsidan verkligen ska fungera som ett effektivt verktyg för att locka till sig nya affärsmöjligheter och stärka företagets varumärkeslojalitet, behöver företagare tänka på flera faktorer innan de bestämmer sig för att skapa en hemsida.


För det första är det viktigt att fundera över vilket syfte hemsidan ska ha. Ska den fungera som en informationsplattform för att visa upp produkter och tjänster, eller ska den ha som primärt syfte att generera försäljning? Genom att ha klart för sig vilket syfte hemsidan ska ha kan man bättre planera och utforma innehållet på hemsidan.


Du bör också tänka på vilken målgrupp du vill nå med din hemsida. Vilka behov och önskemål har de potentiella kunderna, och hur kan hemsidans design och innehåll tillgodose dessa? Genom att utgå från kundernas behov och önskemål kan företagare skapa en mer målinriktad hemsida som är anpassad efter deras potentiella kunder.


För att hemsidan ska rankas högre på sökmotorer som Google och därigenom få bättre synlighet är det också viktigt att tänka på sökmotoroptimering (SEO). Genom att använda relevanta sökord i innehållet på hemsidan och optimera sidan för mobilanvändare kan företagare öka chansen att deras hemsida visas högre upp i sökresultaten.


Till sist är det viktigt att fundera över hur hemsidan ska hanteras och uppdateras. Ska det finnas en person inom företaget som ansvarar för uppdateringar, eller ska företaget anlita en webbyrå för att sköta detta? Det är också viktigt att tänka på hur ofta hemsidan behöver uppdateras för att alltid vara aktuell och relevant för besökarna.


Sammanfattningsvis är det viktigt att företagare tänker igenom flera faktorer innan de skapar en hemsida för sitt företag. Genom att ha klart för sig vilket syfte hemsidan ska ha, vilken målgrupp den ska rikta sig till, använda sökmotoroptimering och ha en plan för hur hemsidan ska hanteras och uppdateras, kan företagare skapa en effektiv och framgångsrik hemsida som stärker deras företag och ökar deras synlighet online.

2. Design

En väl utformad design är en viktig faktor för att skapa en positiv användarupplevelse för besökarna. Det är viktigt att välja en design som är användarvänlig, tydlig och estetiskt tilltalande. Att anlita en professionell webbdesigner eller använda en lämplig plattform för att skapa en hemsida kan vara en god idé. Allt fler människor använder mobila enheter för att surfa på internet. Att ha en responsiv design på hemsidan är därför viktigt för att ge besökare en positiv upplevelse oavsett vilken enhet de använder.


Läs mer

Varför är designen viktig?

När det gäller designen på din hemsida är det viktigt att den är tilltalande för dina besökare samtidigt som den är lätt att navigera och använda. Det första intrycket är ofta det som räknas mest, så det är viktigt att designen är professionell och attraktiv.


En viktig faktor att ta hänsyn till vid utformningen av din hemsida är att den ska vara responsiv. Detta innebär att den anpassar sig till olika skärmstorlekar och enheter, såsom smartphones, surfplattor och datorer. En responsiv design är viktig eftersom fler och fler människor använder sina mobila enheter för att surfa på nätet. Om din hemsida inte är responsiv riskerar du att tappa potentiella kunder.


Färgschemat på din hemsida är också viktigt. Det är viktigt att du väljer färger som passar ihop och som är i linje med ditt varumärkes identitet. Detta hjälper till att skapa en känsla av enhetlighet och professionalism. Se till att texten på din hemsida är lätt att läsa och kontrasterar bra mot bakgrunden.


Det är också viktigt att hemsidan har en tydlig struktur och hierarki. En välstrukturerad hemsida gör det lättare för besökare att navigera och hitta den information de söker. Tänk på att inte överbelasta hemsidan med för mycket information eller grafik, utan istället skapa en ren och luftig design.


Slutligen är det viktigt att hemsidan har snabba laddningstider. Långa laddningstider kan leda till att besökare tappar intresset och går vidare till en konkurrents sida. Det finns flera saker du kan göra för att optimera laddningstiderna, som att minska storleken på bilder och videoklipp, välja en pålitlig webbhotelltjänst och använda cachning.


Sammanfattningsvis är designen en viktig faktor att ta hänsyn till när du skapar en hemsida för ditt företag. En professionell och responsiv design hjälper till att ge ett bra första intryck och skapa förtroende hos dina besökare. Se till att hemsidan är välstrukturerad och har tydlig hierarki för att underlätta navigeringen. Och slutligen, se till att laddningstiderna är snabba för att behålla besökarnas intresse.

3. Innehåll

Innehållet på hemsidan är det som lockar besökare och ger dem en anledning att stanna kvar. Det är viktigt att ha en klar och lättförståelig beskrivning av företaget och dess produkter eller tjänster. Det är också viktigt att ha en sida med kontaktuppgifter och en möjlighet för besökare att kontakta företaget.


Läs mer

Vad ska din websida innehålla?


Att skapa relevant och användbart innehåll är en av de viktigaste delarna när man skapar en hemsida. Innehållet är det som engagerar besökarna och ger dem en anledning att stanna på sidan. Utan bra innehåll kan även den mest välutformade hemsidan misslyckas med att fånga besökarnas uppmärksamhet och konvertera dem till kunder.


Innehåll kan vara allt från text, bilder, videor, infografik, podcasts och mycket mer. Det är viktigt att innehållet är relevant för målgruppen och ger ett mervärde för dem. En bra strategi är att utveckla en innehållsplan för hemsidan, där man planerar vilket innehåll som ska publiceras och när det ska publiceras.


När man skapar innehåll är det viktigt att det är lätt att läsa och förstå. Detta innebär att texten inte bara ska vara grammatiskt korrekt utan även lättläst, kortfattad och relevant. Det är också viktigt att inkludera sökord i texten för att förbättra sökmotoroptimering och göra det lättare för besökare att hitta sidan.


Förutom att skapa nytt innehåll är det också viktigt att uppdatera befintligt innehåll regelbundet. Detta visar att hemsidan är aktiv och att informationen på den är relevant och uppdaterad.


Det är också viktigt att innehållet är visuellt tilltalande. Bilder och videor kan göra sidan mer engagerande och hjälpa till att illustrera budskapet. Det är viktigt att bilder och videor är av hög kvalitet och relevanta för innehållet.


Sammanfattningsvis är det viktigt att skapa relevant och användbart innehåll för att fånga besökarnas uppmärksamhet och öka konverteringsgraden. En innehållsplan, med lättläst text och visuellt tilltalande bilder och videor, kan hjälpa till att skapa en hemsida som ger besökarna en positiv användarupplevelse och ökar företagets framgång online.

4. Optimering för sökmotorer

En hemsida som inte syns på sökmotorer kan vara lika ineffektiv som att inte ha en hemsida alls. Det är viktigt att optimera hemsidan för sökmotorer, genom att använda relevant innehåll, nyckelord och taggar. Att skapa en blogg eller publicera regelbundet innehåll på hemsidan kan också öka synligheten på sökmotorerna.


Läs mer

Vad är (SEO) sökmotoroptimering och varför är det viktigt?


Att optimera en hemsida för sökmotorer, eller SEO (Search Engine Optimization), handlar om att göra din hemsida mer synlig och sökbar på internet. Genom att använda SEO-tekniker på din hemsida kan du hjälpa sökmotorer som Google att förstå vad din hemsida handlar om och öka chanserna för att din hemsida rankas högre i sökresultaten för relevanta sökord.


För att optimera din hemsida för sökmotorer finns det flera faktorer att tänka på. En viktig faktor är att använda relevanta sökord i ditt innehåll, inklusive i rubriker, text och meta-taggar. Detta hjälper sökmotorer att förstå vad din hemsida handlar om och vilka sökord som är relevanta för din verksamhet.


Det är också viktigt att säkerställa att din hemsida har en tydlig struktur och att den är lätt att navigera. Detta hjälper sökmotorer att indexera din hemsida korrekt och kan bidra till att förbättra din placering i sökresultaten.


Att ha en mobilvänlig hemsida är också en viktig faktor för att optimera din hemsida för sökmotorer. Eftersom allt fler människor använder mobila enheter för att surfa på internet, prioriterar Google nu mobilvänliga hemsidor i sina sökresultat.


Det är också viktigt att bygga länkar till din hemsida från andra relevanta hemsidor. Länkar från andra hemsidor signalerar till sökmotorer att din hemsida är relevant och trovärdig, vilket kan hjälpa till att förbättra din placering i sökresultaten.


Att optimera din hemsida för sökmotorer är en ständigt pågående process och det är viktigt att fortsätta att utveckla och förbättra din hemsida över tid för att behålla och förbättra din placering i sökresultaten. Genom att använda rätt SEO-tekniker kan du öka chanserna för att din hemsida syns och lockar till sig fler besökare.

Genom att tänka på dessa faktorer kan du skapa en hemsida som lockar besökare, ger en bra användarupplevelse och ökar företagets synlighet på nätet.


Vill du veta mer om vad du ska tänka på när du ska köpa en hemsida?

Kontakta oss på Visua Design för en skräddarsydd lösning som passar ditt företags unika behov.

9 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page